Všetko o MBA štúdiu v Českej republike

MBAinfo.sk má za cieľ informovanie potenciálnych záujemcov aj širokú verejnosť o manažérskych programoch MBA (Master of Business Administration). Vďaka stránkam sa dozviete, čo znamená a ako vznikol titul MBA, prečo MBA študovať, ako dlho štúdium všeobecne trvá, pre koho je určené, v akom rozmedzí sa pohybuje cena štúdia a aké druhy programov sú v Čechách ponúkané. Získate tak všeobecný prehľad o všetkom, čo by Vás ohľadom štúdia MBA mohlo zaujímať.

MBA štúdium, jeho vznik a význam

Postgraduálny študijný program Master of Business Administration (MBA) je manažérsky vzdelávací program, ktorý je určený nielen pre stredných a vrcholových manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich pracovníkov, ale aj pre všetkých ďalších záujemcov, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na poli praktického využitia. MBA pôvodne vzniklo pre inžinierov a pracovníkov s technickým zameraním, ktorí sa dostali do manažérskych pozícií a potrebovali sa naučiť riadiť celú spoločnosť a podriadených. Následný obrovský rozvoj priemyslu a obchodu v Spojených štátoch zapríčinil zvyšujúce sa nároky na pracovníkov vo vedúcich pozíciách, čím sa začali vyvíjať MBA programy s rôznym zameraním, ako ich poznáme dnes.

Štúdium MBA čerpá z anglo-amerického systému vzdelávania, čo znamená, že kombinuje úspešný a praktický vzdelávací systém interactive online s moderným systémom anglosaskej pedagogiky.  Anglosaský systém školstva je tradične viac zameraný na rozvoj zručností študenta a ich praktickú demonštráciu. Študenti si tak vďaka absolvovaniu MBA programov bližšie osvoja rôzne študijné, komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní ich osobnej aj profesionálnej dráhy.

Podmienky prijatia

K štúdiu MBA sú prijímaní uchádzači s minimálne bakalárskym vysokoškolským titulom a aspoň 3 ročnou manažérsku praxou. V určitých prípadoch môže byť na štúdium prijatý aj uchádzač bez vysokoškolského vzdelania, u väčšiny škôl však musia spĺňať podmienku aspoň päťročnej manažérskej praxe. O týchto skutočnostiach rozhoduje vedenie jednotlivých inštitúcií poskytujúcich vzdelanie MBA. Prax je pre uchádzačov dôležitá z toho dôvodu, lebo sa výučba orientuje predovšetkým na problémy z praxe, riešia sa reálne prípadové štúdia a medzi študentmi prebiehajú diskusie o reálnych problémoch z ich spoločností. Tým dochádza tiež k obohacovaniu o skúsenosti ostatných študentov.

Priebeh štúdia

Štúdium MBA prebieha v českom, prípadne v anglickom jazyku. Štúdium prebieha kombinovanou alebo diaľkovú formou; ide o spojenie e-learningu, ktorý je doplnený praktickou výučbou. Kombinovaná alebo diaľková forma štúdia je určená predovšetkým pre vyťažených manažérov a vedúcich pracovníkov, ktorí si z časových dôvodov nemôžu dovoliť navštevovať štúdium na dennej báze. Počas štúdia spracovávajú študenti odborné práce (eseje), ktoré slúžia ako zhrnutie jednotlivých vyučovaných predmetov a na záver štúdia vypracovávajú študenti záverečnú prácu, ktorú si musia obhájiť. Po splnení všetkých študijných povinností, dostane študent titul MBA, kde ako doklad je mu vydaný diplom a dodatok k diplomu s udeleným titulom MBA.

Cena štúdia

Cena štúdia MBA v českých školách a inštitúciách sa pohybuje v rozmedzí od 3 692 EUR až do 11 074 EUR. Nie vždy však platí, že vyššia cena zaručuje vyššiu kvalitu. Cena sa odvíja od rôznych faktorov - dĺžka štúdia, počet praktických sedení, miesto výučby, a pod.

Prínos MBA štúdia

Štúdium MBA je v dnešnej dobe už brané ako štandard u stredného a vyššieho manažmentu, pretože poskytuje to, čo manažér pri svojej práci bezpodmienečne potrebuje - komplexný a strategický pohľad na riadenie firmy ako celku. Štúdium navyše v spojení s praxou zvyšuje šancu na kariérny postup a s tým aj často spojené lepšie mzdové ohodnotenie. Vďaka štúdiu MBA si absolventi osvoja a zlepšia manažérske zručnosti, naučia sa správne rozhodovať a komunikovať a otvoria si nové obzory na poli praktického využitia. Absolventi tiež získajú iný uhol pohľadu na svoju vykonávanú pozíciu a zvýšia svoju konkurencieschopnosť na trhu práce. Nemenej dôležitým prínosom sú priatelia a kontakty, ktoré študenti pri štúdiu získajú.

Vyučované programy

Okrem základných programov, ktoré sa venujú klasickému manažmentu, môžete študovať ďalšie odbory, ako sú na príklad:

Prehľadný porovnávač MBA programov nájdete na stránkach AsociaceMBA.cz.

Porovnávač MBA štúdia

Vzhľadom k širokej ponuke MBA programov, ktorú v súčasnej dobe v Česku jednotlivé inštitúcie ponúkajú a ktoré sa od seba môžu koľkokrát diametrálne odlišovať iba cenou, je dobré vyberať starostlivo. Pre porovnanie parametrov u jednotlivých škôl je možné využiť napríklad prehľadný porovnávač MBA programov, ktorý ponúka Asociace MBA. Tu si môžete navoliť, o aký študijný program máte záujem, aké zameranie vás láka a tiež miesto, odkiaľ chcete študovať.